اطلاعات رویداد

علوم نانو و فناوری 2016

تاریخ شروع تاریخ پایان مرکز برگزار کننده محل برگزاری
1395/08/05 1395/08/07 سنگاپور

ششمین کنفرانس جهانی سالانه علوم نانو و فناوری در سنگاپور از 26 اکتبر تا 28 اکتبر برگزار می گردد. هدف از این کنفرانس گرد هم آوردن دانشمندان، محققان، مهندسان، پزشکان، توسعه دهندگان تکنولوژی و سیاست گذاران از مناطق تحقیق و کاربرد چند رشته است تا به تبادل اطلاعات در مورد آخرین پیشرفت تحقیق و نوآوری خود بپردازند، و در مورد مزایای فناوری نانو و علم مواد در تلاش های تحقیقاتی و توسعه خود برای پیشبرد شبکه، و همکاری بین رهبران دانشگاهی، تحقیق و بازار های مختلف در این زمینه بحث کنند. این رویداد با هدف ارائه فرصت بی سابقه و نرم افزاری موثر برای موسسات و صنایع برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و کشف نوآوری در حوزه فناوری نانو و توسعه فرصت های کسب و کار جدید برگزار می گردد.