اطلاعات رویداد

جوامع اروپایی سم شناسی 2016

تاریخ شروع تاریخ پایان مرکز برگزار کننده محل برگزاری
1395/06/14 1395/06/17 استانبول

کمیته برنامه علمی این برنامه را به منظور بررسی و بحث درمورد کلید پیشرفت در علوم و یادگیری سم شناسی برگزار می کند. به علاوه تحقیقاتی در زمینه برش لبه و جلسات سالانه EUROTOX ارائه می گردد تا روابط حرفه ای تجدید شود و اطلاعات افراد به روز باقی بماند.