اطلاعات رویداد

دومین نشست آزاد در حوزه استانداردسازی فناوری نانو و نانومواد

تاریخ شروع تاریخ پایان مرکز برگزار کننده محل برگزاری
1396/03/30 1396/03/30 مالتا
دومین نشست آزاد در حوزه استانداردسازی فناوری نانو و نانومواد،20 ژوئن 2017 در مالتا برگزار خواهد شد. این رویداد توسط CEN/TC 352 "Nanotechnologies" با همکاری مرکز مدیریت CEN CENELEC، کمیته اروپایی سازمان دهی خواهد شد.