اطلاعات رویداد

سومین کنفرانس جهانی پیشرفت های اخیر فناوری نانو

تاریخ شروع تاریخ پایان مرکز برگزار کننده محل برگزاری
1397/01/21 1397/01/23 بوداپست
سومین کنفرانس جهانی  پیشرفت های اخیر فناوری نانو (RAN’18) در تاریخ 10 تا 12 می 2018 در بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.
در برگزاری این کنفرانس چندگانه ICNEI’18 موضوع ایمنی نانو را مطرح کرده است و در موضوعات زیر مقاله می پذیرد:

شناسایی و مانیتور نانو مواد
سمیت نانومواد
فناوری نانو و ملاحظات محیط زیستی
فناوری نانو و ملاحظات سلامتی
فناوری نانو و ملاحظات ایمنی
قوانین فناوری نانو
استانداردسازی فناوری نانو
ارزیابی و مدیریت ریسک

اطلاعات بیشتر