متن خبر

اولین روز از کنگره آموزشی عدم قطعیت در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد

تاریخ : 1395/11/23 تعداد بازدید : 225
اولین روز از کنگره عدم قطعیت با عنوان دوره مقدماتی و پیشرفته محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری و نحوه گزارش‌¬دهی آن در نتایج آزمون، هفدهم بهمن سال 1395 با حمایت کمیته استاندارد ستاد توسعه فناوری نانو در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد.
عدم قطعیت تعیین شک و تردید راجع به نتایج حاصل از اندازه گیری‌ها است، به همین دلیل محاسبه عدم قطعیت برای هر آزمایشگاهی که می‌خواهد تایید صلاحیت استانداردهای بین المللی را دریافت نماید، یکی از الزامات ضروری است.
همچنین، عدم قطعیت اندازه گیری اطلاعاتی راجع به کیفیت نتایج حاصل از اندازه‌گیری را بیان می کند، که در حقیقت، شک و گمانی است که درباره نتیجه هر اندازه‌گیری پدید می‌آید. این در حالی است که ممکن است یک وسیله اندازه‌گیری کاملاً قابل اعتماد بوده و نتیجه درستی از اندازه گیری ارائه دهد، ولی همیشه در تجهیزات اندازه گیری حتی دقیق ترین آنها جای شک وجود دارد.
در همین راستا مهندس روح ا... کاشانکی دبیر کارگروه آنالیز عنصری شبکه آزمایشگاهی مطالبی را پیرامون این موضوع با حضور کارشناسان این حوزه مورد بحث و بررسی قرار داد.