متن خبر

دوره آموزشی تکمیلی تحلیل نتایج آزمون BET با حمایت کمیته استانداردسازی فناوری نانو، در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار گردید.

تاریخ : 1395/12/20 تعداد بازدید : 480
دوره آموزشی تکمیلی تحلیل نتایج آزمون BET در تاریخ 16 اسفند ماه در محل پژوهشگاه مواد و انرژی و با حمایت کمیته استاندارد سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار گردید. این دوره آموزشی یک روزه در راستای اهداف آموزشی کمیته استانداردسازی فناوری نانو و در ارتباط با توسعه دانش و فناوری اندازه شناسی نانو تعریف و برگزار شد. دوره آموزشی مقدماتی آن در بهمن ماه 95 برگزار شد. 
اندازه‌ گیری دقیق مساحت سطح مخصوص و توزیع اندازه تخلخل در بسیاری از کاربردهای مرتبط با فناوری نانو مانند کاتالیست‌ها، نانو جاذب‌ها، ترکیبات و افزودنی‌ها، مواد دارویی و صنایع غذایی و همچنین در نانو ساختارهایی نظیر نانو ذرات فلزی، نانو لوله‌ها، نانو الیاف و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. از بین روش‌های مورد استفاده در تعیین میزان تخلخل، روش BET که مبتنی بر جذب می‌باشد بسیار مورد توجه واقع است. با توجه به نیاز موجود در سطح آزمایشگاه های BET در حوزه تحلیل نتایج آزمایشگاهی، این دوره آموزشی تکمیلی طی 8 ساعت با هدف دانش افزایی و توانمندسازی کارشناسان این حوزه با حمایت کمیته استاندارد ستاد توسعه فناوری نانو در تاریخ شانزدهم اسفند 1395 در محل پژوهشگاه مواد و انرژی، برگزار شد.
دکتر محمدتقی فرقدانی ریاست آزمایشگاه حسگر مواد صبا در این دوره آموزشی ضمن مرور عملی اصول و مبانی آزمون اندازه گیری BET، مطالب تکمیلی اندازه گیری سطح مخصوص و توزیع اندازه تخلل نانوساختارها و نحوه تحلیل نتایج این آزمون را با ذکر نکات کاربردی بسیار مهم مورد بحث و بررسی قرار دادند و بسیار مورد توجه و استفاده کارشناسان حاضر قرار گرفت.

filereader.php?p1=main_182be0c5cdcd5072b