متن خبر

انتشار پیش نویس راهنمای آنالیز نانو لوله‌های کربنی با استفاده از میکروسکوپی الکترونی عبوری

تاریخ : 1395/12/26 تعداد بازدید : 318
موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی ایالات متحده، نیوش (NIOSH)، اعلام کرد پیش نویس راهنمای "آنالیز نانو لوله‌های کربنی و نانو‌الیاف در فیلترهای مخلوط استر و سلولز، با استفاده میکروسکوپی الکترونی عبوری" در مرحله بررسی و نظرخواهی عمومی قرار دارد. نتایج این بررسی در راهنمای روش‌های آنالیز موسسه نیوش (NMAM)، چاپ خواهد شد.
اولین نسخه NMAM در سال 1974 منتشر شد و در حال حاضر شامل بیش از 300 روش مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی و مناسب برای اندازه‌گیری میزان تماس کارکنان با عوامل شیمیایی و بیولوژیکی است. این پیش نویس روش‌های استاندارد آنالیز نانو ذرات کربنی را ارائه می‌کند. هدف این روش‌های استاندارد شده یکنواخت کردن روش‌های آنالیز، امکان مقایسه‌ نتایج با مطالعات قبلی و افزایش کیفیت داده‌های مورد نظر است.
این پیش نویس راهنمای کارآمدی برای آنالیز داده‌های میکروسکوپی الکترونی عبوری (TEM) بر روی نمونه‌های نانولوله‌های کربنی و نانو‌الیاف گرفته شده از محیط‌های کاری می‌باشد. پس از بررسی‌های دقیق علمی، اکنون موسسه نیوش(NIOSH)، در مرحله بررسی و نظرخواهی عمومی در زمینه آنالیز نانو لوله‌‌های کربنی می‌باشد.