متن خبر

انتشار استاندارد واژگان مرتبط با سیستم‌ها و محصولات الکتروتکنیکی نانو توسط سازمان ISO

تاریخ : 1395/12/26 تعداد بازدید : 344
 در ژانویه 2017 کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)، وابسته به سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، استاندارد مشخصات فنی با شماره 9-80004 را با عنوان " واژگان فناوری نانو - بخش 9: سیستم‌ها و محصولات الکتروتکنیکی نانو" منتشر کرد.
استاندارد 80004-9:2017 IEC/TS شامل اصطلاحات و تعاریف مربوط به محصولات و سیستم‌های الکتروتکنیکی و سیستم‌های مبتنی بر نانو‌مواد و کاربرد‌های خاص آن‌ها می‌باشد. طبق اظهارات سازمانISO ، تدوین این استاندارد با هدف تسهیل ارتباط میان سازمان‌ها و صنایع و افراد در تعامل با آنها انجام شده است.
این استاندارد شامل اصطلاحات عمومی مرتبط با محصولات و سیستم‌های الکتروتکنیکی نانو، اصطلاحات مربوط به نانوفتوولتائیک و فیلم‌های نازک آلی الکترونیکی و اصطلاحات مربوط به نانو مواد لومینسان می‌باشد.