متن خبر

اعلام استاندارد ملی شماره 1-80004 به عنوان استاندارد مرجع برای واژه ها، اصطلاحات و تعاریف فناوری نانو

تاریخ : 1396/02/26 تعداد بازدید : 460
اجلاسیه 47-ام کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو در تاریخ 25 اردیبهشت 96 و با ریاست آقای دکتر علی بیت اللهی، نماینده محترم ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، تشکیل گردید. در این اجلاسیه، اشکالات و نقائص استاندارد ملی شماره 12098 با عنوان "فناوری نانو – واژه ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی" مطرح شد و مصوب گردید که استاندارد ملی شماره 1-80004 با عنوان "فناوری نانو – واژه نامه – قسمت 1: اصطلاحات اصلی" به عنوان استاندارد مرجع برای واژه ها، اصطلاحات و تعاریف فناوری نانو شناخته و اعلام شود. همچنین مقرر شد با تایید سازمان ملی استاندارد و پس از پذیرش سایر قسمت های مجموعه استانداردهای 80004، رسما استاندارد ملی شماره 12098 ابطال و با استاندارد ملی شماره 1-80004 جایگزین شود.
استاندارد ملی 12098، به عنوان اولین استاندارد ملی و اصلی ترین استاندارد کشور در حوزه واژه ها، اصطلاحات و تعاریف فناوری نانو شناخته می شود که در سال 1388 بر اساس مجموعه ای از استانداردهای معتبر ملی و بین المللی تدوین شد. اخیرا سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) اقدام به تجدیدنظر بر روی استاندارد ISO 80004-1 نمود و تغییرات مهمی را در تعاریف و واژه های این استاندارد انجام داد. متعاقب این مسآله، کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو تصمیم به تدوین استاندارد ملی با استفاده از این استاندارد بین المللی و به کارگیری آن به عنوان استاندارد مرجع واژه ها، اصطلاحات و تعاریف فناوری نانو گرفت.


 " فناوری نانو – واژه نامه – قسمت 1: اصطلاحات اصلی- 1395"filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636