متن خبر

انتشار استاندارد جدید سازمان بین‌المللی استاندارد به منظور تشخیص گونه‌های مختلف اکسیژن فعال تولید شده از نانومواد اکسید فلزی

تاریخ : 1396/04/03 تعداد بازدید : 315
سازمان بین‌المللی استاندارد(ISO) استاندارد جدیدی (ISO/TS 18827:2017) از سری استانداردهای نانوفناوری با عنوان "روش رزونانس اسپین الکترون(ESR) به منظور تشخیص گونه‌های اکسیژن فعال تولید شده از نانومواد اکسید فلزی" منتشر کرده است. 
اخیرا استفاده از نانومواد فلزی و یا اکسید فلزی ، در تحقیقات زیست پزشکی و همین طور کاربردهای صنعتی به طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود، پایه علمی علت سمیت سلولی و سمیت ژنی اکثر نانومواد تولید شده هنوز به طور کامل شناخته شده نیست. تولید گونه‌های اکسیژن فعال(ROS) یکی از مهم ترین مکانیزم های ایجاد سمیت توسط نانومواد است.علت اصلی سمیت نانومواد اکسید فلزی نیز همین توانایی تولید اکسیژن فعال است. تولید بیش از حد ROS با ایجاد تنش ها و استرس‌های اکسایشی، باعث می‌شود سلولها نتوانند عملکرد طبیعی فیزیولوژیکی تنظیم ردوکس(اکسایش-کاهش) را انجام دهند. این عملکرد نامناسب می‌تواند منجر به آسیب‌های DNA ، پیام‌رسانی نامنظم سلولها، تغییر در الگوی حرکت سلولها، سمیت سلولی، خودکشی سلولی و ایجاد سرطان شود.
استاندارد ISO/TS 18827:2017 روشی برای شناسایی گونه‌های مختلف ROS از قبیل 1O2, O2- ,OH می‌باشد. این گونه‌ها از واکنش نانومواد اکسید فلزی در محلول آبی با گونه‌های اکسیژن فعال از طریق روش ESR که شامل تشخیص گونه های فعال با مکانیزم گیرانداختن اسپینی(spin trapping agent using ESR) هستند می‌باشد ولی این استاندارد شامل روش‌هایی که از گیرانداختن اسپینی استفاده نمی‌کنند، نیست.