متن خبر

برنامه ریزی کمیته فنی استانداردهای نانو برای تدوین 38 استاندارد ملی

تاریخ : 1396/05/11 تعداد بازدید : 1070
کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو به عنوان کمیته متناظر ISO TC/229 در کشور، تا کنون 62 استاندارد ملی را در حوزه فناوری نانو تدوین کرده است. در سال 96، این کمیته تدوین 38 استاندارد ملی را در دستور کار خود دارد.
این استانداردها، حوزه های گوناگونی از موضوعات را دربر می گیرند. یکی از نیازها و الزامات توسعه فناوری نانو مباحث مرتبط با نانومترولوژی و روشهای اندازه گیری است. با توجه به این امر، در حدود دو سوم این استانداردها به موضوعات اندازه شناسی و اندازه گیری به ویژه مشخصه یابی نانومواد با استفاده از تجهیزات و تکنیک های مختلف تعلق دارد. همچنین در حدود یک چهارم استانداردهای پیشنهادی در زمینه نانوالکترونیک هستند که در مقایسه با سال های گذشته، این دسته از استانداردها رشد بالایی داشته اند. تعداد 4 استاندارد از این موارد، با موضوع واژه ها و تعاریف و حدود 5 عنوان از استانداردها مربوط به حوزه ایمنی نانو می باشد.
در بین عناوین مصوب شده، 3 استاندارد اختصاصا مربوط به 3 محصول مبتنی بر فناوری نانو تولید داخل می باشد که اصطلاحا این دسته از استانداردها، با نام استانداردهای محصول محور شناخته می شوند. همچنین در میان عناوین مصوب، تعدادی از استانداردها به نانوموادی مانند: نانو سیلیس، نانوسلولز، نقاط کوانتومی کادمیومی، نانولوله های کربنی تک جداره و گرافن اختصاص دارند.
کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو، هم اکنون در حال برنامه ریزی و پیگیری اقدامات حمایتی و اجرایی برای تدوین این استانداردها می باشد و امید است با مشارکت متخصصان و کارشناسان شاغل در مراکز علمی، تحقیقاتی و شرکتهای تولیدی فناوری نانو در کشور و همچنین با همکاری سازمان ملی استاندارد، مراحل تدوین و تصویب بخش عمده این استانداردها را تا پایان سال 96 انجام شوند.