متن خبر

آینده مترولوژی در انقلاب صنعتی چهارم

مصاحبه‌ای با یکی از متخصصان اندازه‌گیری سه بعدی در بخش مترولوژی انجام شده و دیدگاه ایشان درباره آینده مترولوژی تبیین شده است.
تاریخ : 1396/04/20 تعداد بازدید : 264
تولیدکنندگان به سرعت در حال نزدیک شدن به انقلاب صنعتی چهارم هستند که به آن Industry 4 گفته می‌شود. از نقطه نظر کیفیت، این به آن معناست که مترولوژی یک بخش ترکیب شده با این فرآیند تولید است.
ابزارهای مترولوژی بسیار کارا برای بازرسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این کار با اندازه‌گیری‌های کاملتری توام خواهد بود. اندازه‌گیری‌های سه بعدی نیز وارد فرآیندهای تولید خواهد شد.
درک بیشتر درباره چگونگی خودکارکردن، اسکن سه بعدی و انعطاف‌پذیری، روی آینده مترولوژی تاثیرگذار خواهد بود. سایت engineering.com در مصاحبه‌ای با استیو بولی که در حوزه مترولوژی سه بعدی تخصص دارد، نگاهی اجمالی به آینده مترولوژی انداخته است.

- "خود کار کردن"چه چالش‌هایی در ارتباط با مترولوژی برای بخش کنترل کیفی به همراه دارد؟
مترولوژی کامل باید همه مشکلات و نقص‌ها را در فرآیند تولید به صورت مستمر کنترل کند برای همین، مسئول کنترل کیفی باید بخش اندازه‌گیری را با بخش تولید ترکیب کند. بنابراین دو چالش به وجود می‌آید: 
1- ترکیب کردن تمام سیستم‌ها 
2- مدیریت الگوریتم‌های مربوط به تنظیم‌ها و اصلاحات.

- فاکتور "انعطاف‌پذیری" در مترولوژی آینده چه تاثیری دارد؟
مترولوژی فردا هر نوع اشکالی را شناسایی کرده و از سامانه‌های اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری برخوردار است. مدیران کنترل کیفیت هر نوع قطعه‌ای را صرف‌نظر از ابعاد، جنس و پیچیدگی آن بازرسی می‌کنند. در این بخش نیز مدیران با چالش‌های جدیدی روبرو خواهند بود:
 1-آشنایی با خودکار کردن فرآیندها 
2-ترکیب کردن سامانه‌های اندازه‌گیری انعطاف‌پذیر در بسته‌های ابزاری

- آینده اسکن سه بعدی چگونه خواهد بود؟
در آینده، با رشد سطح دقت و سرعت، ما افزایش توجه و تقاضا نسبت به اسکنر‌های سه بعدی را شاهد خواهیم بود. این ابزارها می‌توانند برای مدیران کنترل کیفی مناسب باشند چرا که اسکنرهای سه بعدی اطلاعات بیشتری برای تصمیم‌سازی در اختیار مدیران قرار می‌دهد. چشم‌اندازی این بخش نیز عبارتند از: 
1-مواد با شکل‌های پیچیده قابل مشخصه‌یابی خواهند شد
 2-آنالیز نقص‌ها با دانسیته اطلاعات مهم بیشتری انجام می‌شود.

- این چالش‌های چه ارتباطی با انقلاب صنعتی چهارم دارند؟
در این انقلاب، مترولوژی اندازه‌گیری‌های خط تولید را به صورت زنده و درجا انجام می‌دهد. با این کار تمام مشکلات به سرعت رفع شده و نتیجه آنالیز موجب اصلاح قطعات می‌شود. بنابراین مترولوژی کنترل کاملی روی آسیب‌های روی قطعات خواهد داشت.