متن خبر

انتشار گزارشات جامع کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه نانو

تاریخ : 1396/06/01 تعداد بازدید : 110
کمیسیون اتحادیه اروپا (EC) به تازگی هشت گزارش جامع منتشر کرده است که دورنمای محیط زیستی ‌فناوری نانو در زمینه های مختلف را ارائه می دهند.
- سلامت: در این گزارش تصویر جامعی از تاثیرات محیط زیستی فناوری نانو بر سلامت انسان ارائه شده است.
- تولید: خلاصه ای از سیاست ها و برنامه های تولید فناوری نانو در اتحادیه اروپا، همچنین نشریات مرتبط، تحقیقات، نوآوری‌ها و ثبت اختراعات، صنعت، بازارها و فروش محصولات در این گزارش موجود است.
- فناوری اطلاعات و ارتباطات: مرور کلی سیاست ها و برنامه های فناوری نانو و فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتحادیه اروپا، همچنین نشریات مرتبط، تحقیقات، نوآوری‌ها و ثبت اختراعات، صنعت، بازارها و فروش محصولات در این گزارش ارائه شده‌ است.
- حمل و نقل: این گزارش به ارائه تصویری از محیط زیست و تأثیر فناورینانو در زمینه حمل و نقل می‌پردازد. حمل و نقل همان جابه جایی افراد و کالا از راه‌های هوایی، زمینی، دریای و فضایی تعریف می-شود که به دو دسته وسایل نقلیه و زیر‌ساخت ها تقسیم می‌شود.
- انرژی: این گزارش از دیدگاه تحقیقاتی، توسعه و استقرار بازار، به آنالیز نقش فناوری نانو در دستیابی به هدف ذخیره انرژی در حوزه کشورهای اروپایی می‌پردازد.
- ساخت و ساز: تصویری از تاثیر ساخت و‌سازهای مرتبط با فناوری نانو بر محیط زیست، در این گزارش ارائه شده است. بخش ساخت و ساز مصرف کننده عمده مواد خام، مواد شیمیایی، انرژی، تجهیزات الکتریکی و همچنین خدمات است.
- محیط زیست: جنبه های فناوری نانو مرتبط با محیط زیست در این گزارش موجود است.
- فوتونیک: تأثیر فناوری نانو بر موجبرها و فیبرهای نوری در این گزارش عنوان شده است. تمرکز اصلی این گزارش بر ارتباط بین نانوفناوری و فوتونیک و تاثیر نانوفناوری بر فوتونیک است.