متن خبر

تجدید نظر کمیسیون اروپا در مورد تعاریف نانوذرات

تاریخ : 1396/07/08 تعداد بازدید : 535
کمیسیون اروپا (EC) نسخه 2011 سند تعریف نانو مواد را به نظرسنجی عمومی گذاشته است. هدف EC این است که تعریف کلمه "نانو مواد " در تمامی قوانین واضح و به راحتی قابل استفاده باشد. 
یافته‌های زیر از این بازبینی حاصل شده است: 
• با اینکه پیشنهادات اتحادیه اروپا (EU) قابل درک است اما به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، جامعیت ندارد. این مشکل فقط به علت تعاریف نیست، بلکه به خاطر تاخیر در اجرای فرآیندهای شامل این تعاریف است. به عنوان مثال، تاخیر در اصلاح پیوست‌های مقررات مربوط به ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت‌های مواد شیمیایی (REACH) برای حذف نانو مواد و همچنین تاخیر در اجرای مقررات مربوط به "غذای‌های نوین " نسبت به زمانی که بازنگری آغاز شده بود، از جمله این علت‌ها است. 
• در موارد اساسی این تعاریف، توافق نظر وجود دارد و طرح نهایی مناسبی در زمینه تعاریف و منشا ذرات تهیه شده است. در دو مورد توافق کلی حاصل شده است؛ اول اینکه تنها پارامتر تعریف کننده، اندازه ذرات است که در محدوده 1 تا100 نانومتر قرار دارد و دوم اینکه غلظت به جای جرم، به صورت تعداد ذرات بیان شود.
• در حال حاضر برای اعمال پیشنهادات در قوانین، مشکلاتی وجود دارد. به عنوان مثال، برخی مقادیر حدی از قبل به طور کامل تعریف نشده است و برای تعیین مقدار آن به فرآیند دیگری نیاز است. یکی از این تعاریف که این مشکل را دارد به این صورت است: " در شرایط خاص و مواردی که نگرانی زیست‌محیطی، سلامتی و ایمنی وجود دارد، آستانه توزیع ذرات که 50% است، می‌تواند به محدوده 1% تا 50% تغییر کند. " علاوه بر این، به اعتقاد برخی دست اندرکاران، استفاده از سایر معیارها مانند "سطح ویژه حجمی" مبهم است. این موارد باعث می‌شود نتوان به طور کامل به برخی مقررات ارجاع داد. همچنین استفاده انتخابی افراد از قوانین تصویب شده نیز باعث افزایش ناهماهنگی‌ها می‌شود.
• برخی از اصطلاحات مورد استفاده و بعضی معیارها نیاز به توضیح دارند. به عنوان مثال تعریف "ذره " ، "بعد خارجی" و " ذرات تشکیل دهنده توده‌ها " باید صورت دقیق‌تر بیان شود.
• در مورد دامنه کاری نیز مسائلی وجود دارد. پیشنهادات مرتبط با معیارهای عمومی فعلی، سه نوع ماده کربنی (ورقه‌های گرافن ، نانو لوله‌های کربنی تک دیواره و فولرین) را به عنوان نانوماده معرفی می‌کند، در حالی که مواد غیرکربنی بسیار مشابه در نظر گرفته نشده ‌است.
• پیاده سازی مقررات نیز چالش‌های زیادی دارد، زیرا روش واحد اندازه‌گیری بین‌المللی وجود ندارد و روش‌های موجود نیز در حال اصلاح هستند. مثلا تعیین تعداد ذرات تشکیل دهنده، همچنان چالش برانگیز است. تا به حال روش عملیاتی سریع و مطمئنی برای تعیین دقیق اینکه یک ماده در مقیاس نانو قرار دارد یا خیر، ارائه نشده است.
با توجه به موارد ذکر شده، در حال حاضر هدف این اقدامات، ارائه پیشنهادات جدید به EC و همچنین تهیه راهنمای کارکنان، براساس اصول منطقی اصلاحات و بازبینی‌های انجام شده می‌باشد.