متن خبر

الزام ثبت نانومواد فیبری موجود در بازار توسط سوئیس

تاریخ : 1396/07/23 تعداد بازدید : 461
سوئیس پیش نویس"اصلاحیه دستورالعمل های حفاظتی و آماده سازی مواد خطرناک" را به کمیسیون اروپا اعلام کرده است. 
این اصلاحیه در تنظیم قوانین ارزیابی ریسک و تصویب الزامات مربوط به استفاده و همچنین عرضه مواد شیمیایی به بازار مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق این اطلاعیه، در راستای مبادله مطمئن موارد زیر، با توجه به ریسک های موجود بین تولید کننده و وارد کننده الزاماتی توسط این پیش نویس اعمال شده است.
- نانو مواد فیبری موجود در بازار
- واسطه های شیمیایی مبادله شده در سوئیس
این تعهدات باید ظرف مدت سه ماه از معرفی محصول به بازار انجام شود. یکی از الزامات ذکر شده در این اطلاعیه برای نانومواد فیبری به صورت زیر است:
"تعهدات جدید باید در مورد نانومواد فیبری موجود در بازار، دیدگاهی کلی به مسئولان و عموم ارائه کند و در صورت شناسایی خطرات، اقدامات لازم برای کاهش خطر نیز صورت بگیرد."