متن خبر

بازدید از آزمایشگاه های ارایه دهنده خدمات سنجش مواد در ایران

تاریخ : 1396/09/06 تعداد بازدید : 260
دکتر Annop Klamchuen مدیر آزمایشگاه خواص نانومواد مرکز نانوفناوری تایلند (NANOTEC) و Ramjitti Indaraprasirt مدیر اتحادیه ایمنی نانو این مرکز، برای شرکت در یک نشست آسیایی- اروپایی با محوریت ایمنی نانو و ثبت نانومواد در تاریخ 28 نوامبر برابر با 7 آذر در تهران حضور داشتند. آنها همچنین در این فرصت ایجاد شده از سه آزمایشگاهی که خدمات سنجش نانومواد را ارائه می دهند و در پروژه تعریف شده توسط NANOTEC/NIMT شرکت دارند، بازدید کردند. این آزمایشگاه ها عبارتند از:
پژوهشگاه صنعت نفت
مرکز پژوهش متالوژی رازی
بنیاد علوم کاربردی رازی
در این بازدید نقاط قوت و قابلیت های چشمگیر خدمات سنجش آزمایشگاهی ایران که در حوزه بازاریابی این خدمات نیز کاربرد دارد، به خوبی ارائه شد. جزییات این بازدید توسط مدیریت NANOTEC ارائه خواهد شد.