متن خبر

انتشار استاندارد وکاربرد آزمایش های غیر سلولی و اصول ارزیابی ماندگاری زیستی نانومواد توسط سازمان بین المللی استاندارد

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) استاندارد ISO/TR19057:2017 را با عنوان " فناوری نانو، سنجش های آزمایشگاهی غیر سلولی، کاربردهای آن و اصول ارزیابی ماندگاری زیستی نانومواد" منتشر کرده است.
تاریخ : 1396/10/05 تعداد بازدید : 653
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) استاندارد ISO/TR19057:2017 را با عنوان " فناوری نانو، سنجش های آزمایشگاهی غیر سلولی، کاربردهای آن و اصول ارزیابی ماندگاری زیستی نانومواد" منتشر کرده است.
این استاندارد نحوه انجام آزمایش های غیرسلولی و روش ارزیابی مقاومت زیستی نانومواد و لیگاند های آنها در محیط های شبیه سازی شده بیولوژیکی و زیست محیطی را بیان می کند. این استاندارد بر روش های غیرسلولی ارزیابی زیستی آزمایشگاهی تمرکز دارد و شامل آزمایشات بیولوژیکی سلولی و حیوانی نمی باشد.