متن خبر

برگزاری اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396

اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396، برگزار شد. عنوان استاندارد: " فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD)- روش آزمون"
تاریخ : 1396/10/13 تعداد بازدید : 530

روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396با عنوان" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراش پرتو ایکس(XRD)- روش آزمون" را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های پراش پرتو ایکس(XRD) در راستای اهداف آموزش و ترویج به کارگیری استانداردهای ملی، در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. نقش استانداردسازی در کیفیت ارایه خدمات، بسیار تعیین کننده است. بنابراین تدوین و استقرار استانداردها امری حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف از جمله فناوری های پیشرفته نظیر نانوفناوری است. یکی از این حوزه ها تدوین و به کارگیری استانداردهای روش آزمون برای ایجاد اعتبار نتایج آزمایشگاهی و ایجاد وحدت رویه در انجام آزمون ها است. 

در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، در روز سه شنبه مورخ 12 دی ماه،  اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396با عنوان" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد با استفاده از پراش پرتو ایکس(XRD)- روش آزمون"را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های XRD با هدف آموزش و ترویج به کارگیری روش آزمون استاندارد و نحوه گزارش دهی در آزمایشگاه های  ارائه دهنده خدمات آزمون XRD در سطح کشور، در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.


 در این نشست تخصصی الزامات و توصیه های استاندارد روش آزمون XRD برای مشخصه یابی نانومواد(بر مبنای استاندارد ملی ایران شماره 1-21951، 1396) توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.filereader.php?p1=main_7bd3a262acf5c08ec