متن خبر

اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 2-21950، 1396، برگزار شد.

روز سه شنبه مورخ 19 دی ماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری ...
تاریخ : 1396/10/26 تعداد بازدید : 442
عنوان استاندارد:
" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)- قسمت 2:روش آزمون"

روز سه شنبه مورخ 19 دی ماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 2-21950، 1396با عنوان" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)- قسمت 2:روش آزمون " را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)، در راستای اهداف آموزش و ترویج به کارگیری استانداردهای ملی در سطح کشور، در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. 
استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. نقش استانداردسازی در کیفیت ارایه خدمات، بسیار تعیین کننده است. بنابراین تدوین و استقرار استانداردها امری حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف از جمله فناوری های پیشرفته نظیر نانوفناوری است. یکی از این حوزه ها تدوین و به کارگیری استانداردهای روش آزمون برای ایجاد اعتبار نتایج آزمایشگاهی و ایجاد وحدت رویه در انجام آزمون ها است. 
در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، در روز سه شنبه مورخ 19 دی ماه، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره 2-21950، 1396با عنوان" فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)- قسمت 2:روش آزمون "را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های TEM با هدف آموزش و ترویج به کارگیری روش آزمون استاندارد و نحوه گزارش دهی در آزمایشگاه های ارائه دهنده خدمات آزمون TEM در سطح کشور، در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
در این نشست تخصصی الزامات و توصیه های استاندارد روش آزمون TEM برای مشخصه یابی نانومواد(بر مبنای استاندارد ملی ایران شماره 2-21950، 1396) توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
filereader.php?p1=main_97ff97cf505a1f58f