متن خبر

نظر نهایی کمیته ایمنی کمیسیون اروپا پیرامون دی اکسید تیتانیوم نانو موجود در ضد آفتاب‌ها

تاریخ : 1396/11/15 تعداد بازدید : 744
نظر نهایی کمیته ایمنی مصرف کننده درکمیسیون اروپا (SCCS) در مورد دی اکسید تیتانیوم نانو به عنوان فیلتر UV درمحصولات حفاظتی پوست و اسپری های ضد آفتاب منتشر شد. کمیسیون اروپا از این کمیته خواسته بود به سوالات زیر پاسخ دهد:
1) با توجه به داده های موجود، آیا استفاده از تیتانیوم دی اکسید نانو به عنوان فیلتر UV در کرم های ضد آفتاب و اسپری های پوستی محافظتی تا غلظت 5/5 درصد، از نظر کمیته SCCS ایمن است؟
2) آیا نگرانی دیگری در مورد استفاده از تیتانیوم دی اکسید به عنوان فیلتر UV در ضد آفتاب ها و محصولات مراقبت پوستی وجود دارد؟
داده های صنعتی سال 2015 توسط کمیته SCCS بررسی شده و این نتیجه حاصل شده است که با توجه به تماس مواد موجود در اسپری ها با ریه مصرف کنندگان، اطلاعات ارائه شده برای ارزیابی ایمنی اسپری های ضد آفتاب حاوی تیتانیوم دی اکسید نانو کافی نیست.
این پرونده مطالعات مربوط به تماس اسپری های ضد آفتاب با پایه آبی و با محتوای الکل کم را شامل می شود، که طبق نظرسنجی های انجام شده حدود 80% از اسپری های ضد آفتاب در بازار اتحادیه اروپا از این نوع است.
برای 20% باقی مانده محصولات که دارای پایه غیر آبی و درصد الکل بیشتر از 10 % وزنی هستند، اطلاعات مربوط به تماس ارائه نشده است، بنابراین نمی توان این محصولات را ارزیابی کرد. طبق جمع بندی های انجام شده، گزارش فعلی ارزیابی کافی از سمیت دی اکسید تیتانیوم نانو بر دستگاه تنفسی را بیان نمی کند. به دلیل همین کمبود اطلاعات، باید جهت احتیاط، بدترین حالت ممکن را در نظر گرفت.
با وجود انجام نظرسنجی های متعدد توسط کمیته SCCS، این آنالیزها نگرانی های کمیته ایمنی در مورد استفاده از تیتانیوم دی اکسید نانو به عنوان فیلتر UV در ضد آفتاب ها و اسپری های ضد آفتاب را برطرف نکرده است.
طبق نظرسنجی های کمیته SCCS، از آنجایی که اسپری های ضد آفتاب در سطح بازار اروپا پرمصرف هستند، باید استفاده از این مواد به دقت مورد بررسی قرار بگیرد تا تأثیرات منفی این مواد بر ریه و سیستم تنفسی مشخص شود.