آرشیو اخبار استاندارد سازی ایران

بررسی راه های همکاری و فعالیت مشترک در نشست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با پژوهشگاه استاندارد برگزاری پنج کارگاه همزمان با دوازدهمین جشنواره فناوری نانو توسط کمیته استاندارد نانو ایران سومین همایش بین المللی Nanomedicne & Nanosafety 2020 انتخاب کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو به عنوان کمیته فنی متناظر نمونه از سوی سازمان ملی استاندارد برگزاری مراسم جشن تدوین صدمین استاندارد فناوری نانو در اولین روز نمایشگاه نانو ارائه فرایند استاندارد‌سازی و گواهی‌دهی محصولات فناوری نانو در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان ملی‌استاندارد کارگاه های آموزشی ترویجی استانداردسازی در فناوری نانو برگزاری مسابقه ایمنی در آزمایشگاه نانو نشست مشترک ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و معاونت نطارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نشست مشترک مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برای تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی کالا در حوزه فناوری نانو