همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معرفی کمیته نانو در وزارت بهداشت
کمیته نانو از سال 1383 تشکیل شده و تاکنون فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است. دبیرخانه کمیته نانو تا سال 1389 با نام اندیشگاه نانو، جایگاه مشورتی کمیته را به عهده داشته است اما با بازنگری آیین‌نامه آن در سال ۱۳۹۰ دستورالعمل اجرایی جدیدی توسط ریاست محترم سازمان غذا و دارو تنظیم و به اداره‌های ذیربط ابلاغ گردید. درحال حاضر،کمیته نانو در وزارت بهداشت با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو فعالیت می‌کند و سیاست‌های اجرایی آن در راستای عملکرد سازمان غذا و دارو منطبق با ضوابط جاری سازمان است.
مطابق دستورالعمل جدید، کمیته نانو فاز جدیدی از فعالیت خود را به عنوان یک کمیته اجرایی در وزارت بهداشت تجربه نموده که وظایف آن به شرح ذیل تعریف گردیده است:
1.    تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی مربوط به بررسی و اعطای مجوز به فرآورده‏‌های تحت پوشش مبتنی بر فناوری نانو؛
2.    بررسی و اعلام نظر در مورد فرآورده‏هایی که به کمیته ارجاع داده می‌‏شوند؛
3.    آموزش کارشناسان سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و شرکت‌های متقاضی؛
4.    ترویج تخصصی و تعامل با صنایع تولیدی و خدماتی در حوزه‌های تحت پوشش؛
5.    حمایت از فرآیند تجاری‌سازی محصولات نانویی مرتبط.

ساختار و جایگاه کمیته نانو در وزارت بهداشت
کمیته نانو در سال 1388 ( اندیشگاه سابق) با ریاست جناب آقای دکتر رضایت دوره جدیدی از فعالیت خود را  با ساختار و مسوولیت‌های جدید آغاز کرد. در حال حاضر این کمیته با هدف تدوین دستورالعمل‌های لازم و بررسی محصولات سلامت‌محور مبتنی بر فناوری نانو (اعم از تولید داخل و واردات) جهت اخذ مجوز در حوزه‌های فرآورده‏‌ها و ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی-بهداشتی، خوراکی-آشامیدنی، مکمل‌های رژیمی-غذایی ونیز کمک به توسعه صنایع مبتنی بر فناوری نانو در حوزه‌های فوق‌الذکر فعالیت می‌کند. دغدغه اصلی کمیته نانو نظارت بر کیفیت و سلامت محصولات نانوپزشکی موجود در سطح کشور است. ارکان کمیته نانو عبارتند از:
الف) دبیرخانه کمیته: این بخش به منظور پیگیری وظایف کمیته و امور اجرایی- اداری مربوط به آن تشکیل شده است که زیر نظر دبیر کمیته فعالیت می‌کند.

ب) اعضای کمیته: اعضا شامل رییس کمیته، دبیر کمیته، مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مدیر کل نظارت وارزیابی فرآورده‌های خوراکی وآشامیدنی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی مکمل‌ها و غذاهای ویژه، مدیر کل آزمایشگاه‌های کنترل غذاو دارو، مدیر کل تجهیزات پزشکی و نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هستند که زیر نظر رییس کمیته فعالیت می‌کنند.

ج) کارگروه‌‏های تخصصی: به منظور بررسی تخصصی موارد ارجاعی از سوی کمیته، کارگروه‏‌های تخصصی متشکل از متخصصان صاحب‌‏نظر در هر حوزه و کارشناسان اجرایی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تشکیل شده است. تعداد این کارگروه‏‌های تخصصی با توجه به نیاز و موارد ارجاعی توسط کمیته تعیین و اعضای آنها با پیشنهاد دبیر کمیته و با حکم رییس کمیته منصوب می‌شوند.
کمیته اصلی، حداقل هر سه ماه یک بار به‌طور منظم جلسه‌ای رسمی با حضور ریاست محترم سازمان غذا و دارو وسایر اعضا تشکیل می‌دهد. اجرای تصمیم‌های کمیته بر عهده دبیر و دبیرخانه کمیته است که در حال حاضر 4 کارشناس ارشد، عهده‌دار بازخوانی پرونده‌ها و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تجاری‌سازی هستند.
اهداف فعالیت‌های آموزشی و مخاطبان برنامه‌های آموزشی و تجاری‌سازی
کمیته نانو از ابتدا عهده‌دار فعالیت‌های آموزشی متعددی بوده که این برنامه‌ها به مرور توسعه پیدا کرده است. برنامه‌های آموزشی به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. مخاطب گروه اول، کارشناسان، کارشناسان ارشد و حتی مدیران کل اداره‌های مرتبط سازمان غذا و دارو و مخاطبان گروه دوم، مسوولان فنی، مدیران عامل و کارشناسان شرکت‌های ذیربط هستند.

کارگروه‌هایی در کمیته نانو فعال
کارگروه‌های فعلی کمیته که هریک حداقل شامل 10 عضو متخصص از دانشگاه‌های معتبر کشور هستند، عبارتند از:
-    کارگروه دارو و ملزومات دارویی-پزشکی شامل مجموعه‌ای از سه گروه دارو، ملزومات دارویی و مکمل‏‌های دارویی؛
-    کارگروه غذا؛
-    کارگروه آرایشی بهداشتی.
چنانچه شرکت و یا هر سازمان قانونی در کشور ادعایی مبنی بر نانویی بودن محصول یا ماده اولیه تولید داخل و یا وارداتی داشته باشد، محصول ادعایی از سه جنبه داشتن تاییدیه نانومقیاس و خواص فیزیکوشیمیایی، اثربخشی و ایمنی در دستور کار بررسی‌های کمیته قرار می‌گیرد. تعیین ضرورت بررسی هر محصول در کمیته با موافقت ریاست کمیته بوده و وابسته به طرح موضوع در کمیته اصلی با حضور مسوولان ذیربط است.