کمیته فنی بین المللی ISO/TC229

کمیته فنی بین المللی استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC229
در پی اعلام نیازهای بین‌المللی برای تشکیل یک کمیته فنی مربوط به فناوری نانو به سازمان ایزو این سازمان پس از فراخوان برای عضویت در این کمیته فنی، در سال 2005 آن را تأسیس کرد. پیشنهاد دهنده تشکیل این کمیته فنی موسسه استاندارد ملی انگلستان (BSI ) بود و در حال حاضر نیز دبیرخانه این کمیته در انگلستان قرارداردرئیس  و دبیر آن هم از کشور انگلستان می‌باشند.
این کمیته 30 کشور عضو اصلی یا فعال دارد که کشور جمهوری اسلامی ایران هم از ابتدا عضو اصلی این کمیته می‌باشد. کشورهای عضو اصلی حق رأی و ارائه پیشنهادهای جدید استانداردسازی را دارند. کشورهای عضو اصلی این کمیته شامل:
آلمان (DIN) ، آمریکا (ANSI )، آفریقای جنوبی (SABS )، انگلستان (BSI )، اسپانیا (AENOR )، استرالیا (SA )، اسرائیل (SII )، ایران (ISIRI )، ایتالیا (UNI )، برزیل (ABNT )، بلژیک (IBN )، تایلند (TISI )،جمهوری چک(CNI )، چین (SAC )، دانمارک (DS )، روسیه (GOSTR )، ژاپن (JISC )، سوئد (SIS )، سوئیس(SNV )، سنگاپور (SPRINGSG )، فرانسه (AFNOR )، فنلاند (SFS )، کانادا (SCC )، کره (KATS )، کنیا (KEBS )، لهستان (PKN )، مالزی (DSM )، مکزیک (DGN) ، هلند (NEN )، هند (BIS)
و همچنین این کمیته 8 کشور عضو فرعی دارد که این کشورها حق رأی ندارند و فقط اسناد جهت اطلاع برای آنها ارسال می‌شود. کشورهای عضو فرعی شامل:
آرژانتین (IRAM )، استونی (EVS )، اسلواکی (SUTN )، مراکش (SNIMA )، مصر (EOS )، ونزوئلا (FONDONORMA )، هنگ کنگ (ITCHKSAR )
 
کمیته فنی  ISO/TC229 شامل چهار کارگروه تخصصی است: 

کارگروه اول WG1:  با عنوان تعاریف، اصطلاحات و نام‌گذاری در فناوری نانو که رهبری آن بر عهده کشور کانادا است. حوزه کاری این کار گروه شامل: تعیین تعاریف و اصطلاحات واحد و نام گذاری درارتباط با فناوری نانو می‌باشد. که هدف آن تسهیل در ارتباطات بین‌المللی، ایجاد ادبیات واحد در فناوری نانو و تقسیم‌بندی مناسب و جامع در ارتباط با فناوری نانو می‌باشد.
 کارگروه دومWG2: با عنوان روش‌های تعیین مشخصات و اندازه‌گیری که مسئولیت این کارگروه بر عهده کشور ژاپن می‌باشد.حوزه کاری این کارگروه: تعیین روش‌های اندازه‌گیری و تعیین مشخصات نانومواد، نانوساختارها و نانوقطعات و استاندارد کردن این روش‌ها می‌باشد.
 کارگروه سومWG3: با عنوان محیط زیست، سلامت و ایمنی در فناوری نانو که مسئولیت این کارگروه با کشورآمریکا است. حوزه کاری این کارگروه، توسعه و تدوین استانداردها در زمینه مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت ، بررسی خطرات فناوری نانو، تعیین تجهیزات حفاظتی شخصی، کنترل‌های مهندسی، دستورالعمل‌های ایمنی و ارزیایی سمیت و خطرات نانومواد می‌باشد.
 کارگروه چهارمWG4: با عنوان تعیین ویژگی‌های نانومواد، که مسئولیت آن با کشور چین می‌باشد. حوزه کاری این کارگروه تعیین ویژگیهای مختلف نانومواد گوناگون( شامل یک سری خواص فیزیکی و شیمیایی)  می‌باشد.
هم‌اکنون در کارگروه‌های این کمیته چندین پروژه برای تدوین استانداردهای بین‌المللی در حال انجام است که به شرح ذیل می‌باشد:

- پروژه های در حال انجام در WG1:
• تعاریف و اصطلاحات مربوط به نانوذرات (ISO TS 27687)
• تعاریف و عبارات اصلی در فناوری نانو (ISO TR …)
• اصطلاحات مربوط به نانومواد کربنی (ISO TS11751)
• طرح تقسیم‌بندی نانومواد( درخت نانو) (ISO TR 11360)
• فناوری نانو- ترم‌های اصلی- واژه‌شناسی و تعاریف (ISO TS 12144)
• تعاریف و اصطلاحات مربوط به مواد نانوساختار
• تعاریف و اصطلاحات مربوط به نانوبیو اینترفیس
• تعاریف و اصطلاحات مربوط به اندازه‌گیری و دستگاهوری در مقیاس نانو
• تعاریف و اصطلاحات مربوط به کاربردهای پزشکی، سلامت و مراقبت‌های شخصی در فناوری نانو

- پروژه‌های در حال انجام در WG2:
• استفاده از تکنیک TEM در تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره (ISO TS 10797)
• استفاده از تکنیک SEM و EDXA در تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره (ISO TS 10798)
• استفاده از تکنیک طیف سنجی UV-Vis-NIR در تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره (TS 10868)
• استفاده از تکنیک طیف سنجی فتولومینسانس NIR-PL   در تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره (TS10867)
• روشهای تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی چند دیواره (TS 10929)
• استفاده از تکتیک اسپکترومتری جرمی (EGA-GC-MS) در تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره (TS 11251)
• استفاده از تکنیک TGA   در تعیین خلوص نانولوله‌های کربنی تک دیواره (TS 11308)
• استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان در تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی تک دیواره (TS 10812)
• تعیین فاکنورهای شکل‌ مزوسکوپیک نانولوله‌های کربنی چند دیواره (ISO TS 11888)
• چهارچوب کلی برای تعیین نانوذرات  در نانومواد به وسیله تولید آئروسل (ISO 12025)
• تعیین خواص الکتریکی نانولوله‌های کربنی با استفاده از اندازه‌گیری 4-probe

- پروژه‌های در حال انجام در کارگروه WG3:
• راهنمای عملی ایمنی و سلامت در محیطهای کاری مربوط به فناوری نانو
• تست‌های اندوتوکسین نمونه‌های نانومواد برای سیستم‌های in vitro (ISO 29701)
• تولید نانوذرات نقره برای تست های سمیت تنفسی (ISO 10801)
• تشخیص نانوذرات نقره در محفظه آزمایش برای تعیین سمیت تنفسی (ISO 10808)
• راهنمای تعیین مشخصات فیزیکی- شیمیایی نانومواد مهندسی شده برای سنجش سمیت
• راهنمای هندلینگ و مصرف ایمن نانومواد تولید شده

- پروژه‌های در حال انجام در کارگروه WG4:
• نانوذرات تیتانیوم دی اکسید (ISO 11937)
• نانوذرات کربنات کلسیم (ISO 11931)
• راهنما برای تعیین ویژگی‌های نانومواد (ISO TS 12805)
• قالب گزارش محتوی نانومواد مهندسی شده در محصولات (ISO TS 1183)