CEN/TC 352

کمیته فنی استانداردسازی فناوری نانو در سازمان استاندارد اتحادیه اروپا CEN/TC 352

این کمیته توسط CEN در نوامبرسال 2005 تأسیس شد. اهداف این کمیته تدوین استانداردها در حوزه‌های زیرمی‌باشد:
طبقه‌بندی و تعاریف و واژه‌ها، متودولوژی تست، مترولوژی و اندازه‌گیری دستگاهی، شبیه سازی و مدلینگ، سلامت و ایمنی و محیط زیست، محصولات فناوری نانو و فرایندهای فناوری نانو. هر کدام از این استانداردها می‌تواند در صنعت، فرایند و تولید کاربرد داشته باشد. بعضی از موضوعات کاری در این کمیته ممکن است مشترک با کمیته‌ بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو انجام شود به این علت این کمیته از همکاران کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو می‌باشد. دبیرخانه این کمیته توسط موسسه استاندارد انگلستان (BSI) اداره می‌شود.

- حسگرهای نانوساختار؛
- مواد و قطعات نانوالکترونیکی؛
- قطعات و مواد اپتیکی/اپتوالکترونیکی؛
- اپتوالکترونیک آلی؛
- قطعات و مواد مغناطیسی؛
- سیستم‌ها، اجزا و قطعات رادیوفرکانسی؛
- الکترودهایی با سطح نانوساختار؛
- خواص الکتروتکنیکی نانوسیم‌ها ونانولوله‌ها؛
- تکنیک‌ها و تجهیزات آنالیزی برای اندازه‌گیری خواص الکتروتکنیکی؛
- تجهیزات و روش‌های الگوبرداری، لیتوگرافی؛
- سنجش قابلیت اطمینان و اجراء برای نانوالکترونیک؛
- پیل‌های سوختی؛
- سیستم‌ها و محصولات الکترومدیکال مربوط به فناوری نانو.

بر اساس تحقیقات منتشره اخیر از SEMI با همکاری SIA بازار فناوری نانو از 8/1 بیلیون دلار در حال حاضر به 2/4 بیلیون دلار در سال 2010 افزایش خواهد داشت. در نگاهی به رشد سریع فناوری نانو در صنعت الکتروتکنیک که انتظار می‌رود نقش بسیار مهمی در آینده داشته‌باشد. لزوم وجود استانداردهای لازم در این حوزه بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. این کمیته، همکار کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو ISO/TC229 می‌باشد، از این جهت  که استانداردهایی که در آینده از طرف این دو کمیته منتشر می‌شود با هم تعارضی نداشته باشند.