متن مقاله / گزارش

برگزاری دومین جلسه ویدئو کنفرانس مشترک نانونماد با حضور ایران، تایلند و تایوان

دومین جلسه ویدئو کنفرانس مشترک نانونماد به میزبانی ایران، در روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان کشورهای ایران، تایلند و تایوان برگزار گردید.
تاریخ : 1392/02/16 تعداد بازدید : 1710 دسته بندی : استانداردسازی
برگزاری دومین جلسه ویدئو کنفرانس مشترک نانونماد با حضور ایران، تایلند و تایوان
دومین جلسه ویدئو کنفرانس مشترک نانونماد به میزبانی ایران، در روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه با حضور نمایندگان کشورهای ایران، تایلند و تایوان برگزار گردید.
در این جلسه نمایندگان هر یک از کشورها در مورد نحوه بررسی محصولات آنتی باکتریال به بحث و گفتگو پرداختند. در ابتدا هر یک از شرکت کنندگان اصول و روش های به کار گرفته شده (اعم از تجهیزات، دستورالعمل ها و پروتکل ها)، نوع باکتری مورد استفاده در آزمون ها، استانداردها و ضوابط پذیرش محصولات در کشور خود را بیان نمودند.
در ادامه جلسه، دکتر علی بیت اللهی، رئیس کمیته استانداردسازی فناوری نانو، آمادگی ایران را برای میزبانی نشستی مشترک میان صادرکنندگان محصولات نانویی سه کشور و توسعه همکاری میان آنها به حاضرین جلسه اعلام نمود.
مذاکرات میان حاضرین با بحث پیرامون نانومترولوژی و مسائل مرتبط مانند کالیبراسیون، روش آزمون، مقایسات بین آزمایشگاهی و نمونه گیری ادامه یافت. در این زمینه دکتر یائو از مرکز ITRI تایوان اظهار نمود که فعالیت های بین المللی تایوان در زمینه نانومترولوژی عمدتا بر روی مقایسه بین آزمایشگاهی در موارد خاصی مانند: مقایسه ابعادی نانوذرات طلا و نقره متمرکز شده است. همچنین او اشاره نمود که این مرکز در سال گذشته یک دوره آزمون مقایسه بین آزمایشگاهی را با کشور ژاپن انجام داده است. او پیشنهاد کرد که زمینه ابعادی بهترین گزینه برای آغاز مبحث نانومترولوژی است.
در ادامه دکتر Nuttapun از مرکز NANOTEC و رئیس کمیته فنی نانونماد تایلند (NanoQ) بیان نمود که این مرکز سیاستی مبنی بر کالیبراسیون دستگاه ها به صورت دوبار در سال را در پیش گرفته است. همچنین او بیان کرد که این مرکز فعالیت هایی در زمینه تبادل اطلاعات آزمایشگاهی در داخل و خارج کشور انجام داده است. طبق اظهارات وی، تایلند و تایوان از طریق سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (APEC)، در زمینه دستورالعمل های کالیبراسیون، در قالب انجام پروژه های مشترک با یکدیگر همکاری می کنند.
در انتهای این جلسه سازنده، دکتر علی بیت اللهی پیشنهاد کرد در آینده نزدیک جلسه دیگری با حضور متخصصان نانومترولوژی برای بحث مفصل تر و دقیق تر پیرامون موضوعات مطرح شده در این جلسه تشکیل گردد.