متن مقاله / گزارش

بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی شرکت نانوپوشش فلز برای ارتقا و تدوین استاندارد برای خنک کننده های نانویی

جلسه بررسی پیشنهاد ارتقا و تدوین استاندارد برای خنک کننده های نانویی (nano coolant) با حضور کارشناسانی از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت نانوپوشش فلز و سازمان ملی استاندارد در روز یکشنبه، 15 ...
تاریخ : 1392/02/23 تعداد بازدید : 1663 دسته بندی : استانداردسازی
جلسه بررسی پیشنهاد ارتقا و تدوین استاندارد برای خنک کننده های نانویی (nano coolant) با حضور کارشناسانی از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت نانوپوشش فلز و سازمان ملی استاندارد در روز یکشنبه، 15 اردیبهشت در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار گردید. در این جلسه کارشناسان و مشاوران کمیته استانداردسازی فناوری نانو از سوی ستاد توسعه فناوری نانو و چهار نفر از کارشناسان پژوهشگاه استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد شرکت داشتند.
 در ابتدای جلسه حاضرین به معرفی خود پرداختند. سپس نماینده شرکت نانوپوشش فلز، ارائه ای را در مورد محصول خنک کننده نانویی به حضار انجام داد. در طی این ارائه، مباحث پایه و نظری مرتبط با نانوسیال های خنک کننده، ویژگی ها و کاربردهای محصول خنک کننده نانویی، آزمون های انجام شده بر روی این محصول و نتایج آنها، و ضرورت تدوین استاندارد مطرح گردید. در ادامه به پرسش های کارشناسان پژوهشکده استاندارد حاضر در جلسه، در مورد این محصول و ویژگی های آن توسط ارائه دهنده طرح پاسخ داده شد. با توجه به پیشنهاد ارائه کننده طرح برای استفاده از این محصول در خودرو، در این پرسش و پاسخ، کارآمدی محصول مورد نظر و  اثرات جانبی استفاده از آن در خودروهای عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سپس کارشناسان سازمان استاندارد نقطه نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را برای استانداردسازی محصولات خنک کننده نانویی ارائه نمودند. بر این اساس پژوهشگاه استاندارد، آمادگی خود را برای انجام هر گونه همکاری با ستاد نانو و شرکت نانوپوشش فلز، در قالب های مختلف همچون انجام طرح های پژوهش محور مشترک اعلام نمود. به علاوه بنا گردید که محصول موردنظر تحت آزمون های اعلام شده در استاندارد کنونی خنک کننده های خودرو (استاندارد 338) قرار بگیرد و این محصول مشابه محصولات متعارف خنک کننده خودرو، تحت بررسی و در نهایت تایید سازمان استاندارد قرار بگیرد. در صورتی که کارشناسان، این آزمون های موجود را برای بررسی این محصول ناکافی تشخیص دادند، برای تهیه و تدوین استاندارد جدید یا ارتقای استانداردهای موجود اقدام خواهد گردید.
همچنین به شرکت نانوپوشش فلز پیشنهاد گردید تا تدوین استانداردهای جدید را در سطح استانداردهای کارخانه ای دنبال کند. زیرا در صورتی که این محصول به تولید کنندگان قطعات و خودروسازی ها ارائه شود و بتواند نظرات آنها را جلب نماید، راحت تر می تواند به عنوان استاندارد ملی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.