متن مقاله / گزارش

برگزاری اولین جلسه کمیته ملی استاندارد فناوری نانو در سازمان ملی استاندارد ایران

تاریخ : 1392/03/01 تعداد بازدید : 2528 دسته بندی : استانداردسازی
برگزاری اولین جلسه کمیته ملی استاندارد فناوری نانو در سازمان ملی استاندارد ایران


اولین جلسه کمیته ملی استاندارد فناوری نانو مورخ 92/2/30 در محل سازمان ملی استاندارد ایران و با حضور مدیر کل دفتر امور تدوین استاندارد، یکی از کارشناسان دفتر تدوین استاندارد ، نماینده ریاست سازمان ملی استاندارد در کمیته ملی فناوری نانو ، نمایندگانی از کمیته فنی استانداردسازی فناوری نانو ستاد و اعضای کمیسیون فنی و دبیر تدوین استاندارد حضور داشتند در این جلسه استاندارد " فناوری نانو – ویژگی های مواد – راهکار تشخیص نانو اشیاء " مورد بحث وبررسی قرار گرفته و به عنوان استاندارد ملی تصویب شد.
در این جلسه مدیر کل محترم دفتر امور تدوین استاندارد به ارتقای تعداد کمیته های ملی در سال های اخیر از 20کمیته به 28 کمیته اشاره فرمودند که کمیته فناوری نانو یکی از این کمیته¬های تازه تاسیس می باشد.
لازم به ذکر است ، تا کنون پیش نویس استانداردهای ملی در زمینه فناوری های نانوبه علت نبود یک کمیته ملی مستقل، در کمیته های مختلفی از جمله کمیته ملی صنایع شیمیایی و پلیمر، کمیته ملی میکروبیولوژی و ... مطرح می‌شد و این مساله با مشکلات و چالش های فنی همراه بود . در نتیجه با پیشنهاد کمیته فنی استانداردسازی فناوری نانو ستاد و با همکاری مسئولین سازمان استاندارد تشکیل کمیته ملی فناوری نانو در جلسه شورای عالی استاندارد به تصویب رسید. تمامی استانداردهای ملی در حوزه فناوری نانو می بایست در این کمیته به تصویب برسند.