متن مقاله / گزارش

نانومترولوژی و نقش آن در توسعه فناوری نانو

تاریخ : 1395/02/15 تعداد بازدید : 96 دسته بندی : استانداردسازی
نانومترولوژی را می توان به معنای علم اندازه گیری در مقیاس نانو تعریف کرد. این علم در حوزه علم و فناوری نانو از اهمیت بسیاری برخوردار است و اساساً فعالیت در حوزه فناوری نانو بدون بهره مندی از خدمات نانومترولوژی امکان پذیر نیست. نانومترولوژی دارای نقشی اساسی در تولید نانو مواد و دستگاه‏ های اندازه گیری قابل اطمینان با عدم قطعیت های معین در صنعت نانو می‏ باشد و به دلیل اهمیت آن در استاندارد سازی و تجاری نمودن محصولات نانو، از طرف کشورهای فعال در حوزه فناوری نانو، بسیار مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله به معرفی اندازه شناسی در مقیاس نانو، حوزه های فعالیتی مختلف آن و ارکان اساسی هر یک از حوزه ها پرداخته شده است.

دریافت فایل مقاله