استاندارد بین‌المللی

روند رشد صنعت و تجارت جهانی و همچنين تحولات علمي و اجتماعي به گونه ای است كه كشورها بيش از پيش به يكديگر نزديك مي شوند. استانداردهاي بين المللي براي ايجاد هماهنگي، سهولت ارتباط و رفع مشكلات فني میان کشورها تدوين مي شوند. اين استانداردها حاصل توافق میان كارشناسان و متخصصان كشورهاي عضو در سازمان‌های بين المللي فعال در حوزه استانداردسازی است.

مهم ترين و شناخته شده ترین سازمان فعال در زمینه تدوين و انتشار استانداردهاي بين المللي، سازمان بین المللی استاندارد است که با نام سازمان ایزو (ISO) شناخته می‌شود. سازمان ایزو يك اتحاديه جهاني غير دولتي است كه اعضای آن موسسات ملي استاندارد كشورها می‌باشند. ماموريت آن توسعه فرهنگ و فعاليت‌هاي مرتبط با استاندارد، به منظور فراهم سازی امكان تبادل كالا و خدمات و توسعه همكاري‌هاي جهاني در حوزه‌های اقتصادي، فني، علمي و تحقيقاتي است. زمینه فعالیت سازمان ایزو محدوديتي ندارد و دربرگيرنده كليه شاخه‌هاي تخصصي بجز برق و الکترونیک (برعهده IEC) و دارو (برعهده WHO) است.

مسئولیت رسمی مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی حوزه فناوری نانو در کشور، برعهده کمیته فنی متناظر با «کمیته فنی فناوری نانو سازمان بین المللی استاندارد» (ISO TC/۲۲۹) است. گروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با مجوز سازمان ملی استاندارد میزبانی دبیرخانه این کمیته را در دست دارد و به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد در ISO TC/۲۲۹ فعالیت می‌کند.

فعالیت‌های گروه استاندارد و ایمنی در زمینه استانداردهای بین المللی فناوری نانو شامل موارد زیر است:

  • حمایت از تدوین استانداردهای بین المللی با توجه به نیازهای صنعت و توانمندی‌های فنی کشور
  • ارائه نظرات کارشناسی متخصصان داخلی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین المللی در راستای حفظ منافع صنایع کشور و کمک به توسعه صادرات محصولات داخلی
  • حضور فعال در اجلاسیه‌های کمیته فنی فناوری نانو سازمان بین المللی استاندارد (ISO TC/۲۲۹)
  • ارائه مشاوره و همکاری با متخصصان کشورهای دیگر در زمینه تدوین استانداردهای بین المللی