اندازه‌شناسی

اندازه شناسی (مترولوژی) علمی است که به شناخت و بررسی روش‌های اندازه گیری کمیت‌ها و استانداردسازی آنها می‌پردازد. با توسعه محصولات و افزایش تنوع آنها، اندازه گیری بخش جدائی ناپذیر زندگی بشری شده و رشد اقتصادی کشورها به وجود یک نظام اندازه شناسی معتبر وابسته گردیده است. وجود نظام اندازه شناسی معتبر مزایا و منافع زیادی دارد، از قبیل: کاهش هزینه‌های مبادلات، کاهش هزینه و افزایش بازدهی در اجرای مقررات، کاهش منازعات و تقلب، حمایت از مصرف کنندگان، افزایش بهره وری تولید، افزایش بازدهی تحقیق و توسعه، توانمندسازی و ایجاد بازارهای جدید، بهبود کیفیت و دوام کالاها.

اندازه شناسی نانو (نانومترولوژی)، علم اندازه شناسی در مقیاس نانو است. به دلیل آنکه نانوساختار شدن مواد چالش‌هایی را در یافتن و به کارگیری روش‌های صحیح اندازه گیری به وجود می‌آورد، اغلب تکنیک‌های اندازه گیری توسعه یافته برای مواد معمولی، پاسخگوی نیازهای اندازه گیری مواد نانوساختار نیستند و باید برای آنها روش‌ها و تجهیزات اندازه گیری ویژه طراحی و به کار گرفته شود.

گروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برنامه‌ها و فعالیت‌های متعددی در زمینه اندازه شناسی نانو دارد و به منظور پیشبرد آنها، کمیته مشترکی را با مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد تشکیل داده است.

فعالیت‌های گروه استاندارد و ایمنی در زمینه اندازه شناسی نانو شامل موارد زیر است:

  • تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با اندازه شناسی نانو
  • کمک به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع ملی
  • ساخت و تولید نانومواد مرجع برای استفاده در کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه‌ها
  • انجام آزمون‌های مقایسه بین آزمایشگاهی برای ارتقای سطح مهارت آزمایشگاه‌ها