اخبار ایران

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

شیوع بیماری کرونا و نیاز به استانداردهای جدید برای محصولات نانو

شیوع کرونا موجب شده است که نیاز به مجموعه ای از استانداردهای جدید برای مقابله با این بیماری احساس شود. گروه استاندارد و ایمنی، در نظر دارد موضوعات و عناوین استاندارد جدیدی را تعریف و پس از طی مراحل لازم تدوین نماید.

مقالات و گزارش‌ها

۱ اسفند ۱۳۹۶

نیاز به اندازه‌گیری و آزمایش در فناوری نانو

این گزارش توسط گروهی با نام "گروه متخصصان سطح بالا" در اندازه‌گیری و آزمایش تحت نظر برنامه چهارچوپ اروپایی برای تحقیق و توسعه جمع‌آوری شده است.

درباره گروه استاندارد و ایمنی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان متولی رسمی توسعه فناوری نانو در کشور، از همان سال‌های آغازین تشکیل خود، به موضوع استاندارد و ایمنی فناوری نانو توجه نمود و یک گروه داخلی با عنوان «کـمیـته اسـتانـداردسازی فنـاوری نـانو» را ایجاد کرد. با توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد در زمینه استاندارد و ایمنی، این کمیته توسعه پیدا کرد و با آغاز اجرای دومین سند راهبردی ملی توسعه فناوری نانو کشور به «گـروه اسـتانـدارد و ایـمـنی» تبدیل شد. فعالیت گروه استاندارد و ایمنی، از طریق همکاری با مراکز تخصصی و کارشناسان معتبر و در قالب اسناد بین سازمانی، کارگروه‌های ویژه و کمیته‌های مشترک، جلسات تخصصی، رویدادها و همایش‌ها، حمایت از طرح‌ها و مسابقات و ... انجام می‌پذیرد. فعالیت گروه استـــاندارد و ایمنی، تاکنون دستاوردهای قابل توجهی همچون: رتبه بالای کشور در جهان به لحاظ تدوین و انتشار استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو، اعتبار و نفوذ کشور در مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو، تقدیر از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان کمیته فنی استاندارد نمونه کشــوری و ... به همراه داشته است.

فعالیت‌ها


استانداردهای ملی تدوین شده

رتبه جهانی در تدوین استانداردهای ملی

استانداردهای بین المللی تدوین شده

رتبه جهانی در تدوین استانداردهای بین المللی

همکاری‌ها