ایمنی

ایمنی، مجموعه ای از موضوعات مرتبط با سلامت و بهداشت در محیط زیست، حیوانات و انسان است و ایمنی نانو عبارت است از کلیه موضوعات ایمنی مرتبط با فناوری نانو. کوچک شدن ذرات مواد و رسیدن ابعاد آنها به اندازه‌های نانومتری (کمتر از ۱۰۰ نانومتر) در کنار ایجاد مزایا و بهبود خواص در محصولات، موجب تغییراتی در رفتار و ویژگی‌های ذرات مواد مانند: تشدید فعالیت فیزیکی و شیمیایی، امکان عبور از منافذ سلولی موجودات زنده و ... می‌شود. این موضوع موجب نگرانی‌های زیادی در میان کارشناسان و نظارت کنندگان حوزه ایمنی و سلامت گردیده و در حوزه ایمنی، زمینه جدیدی را با نام «ایمنی نانو» به وجود آورده است که منجر به تدوین استانداردهای جدید و تنظیم قوانین و مقررات ویژه فناوری نانو شده است.

موضوعات ایمنی نانو شامل موارد گوناگونی می‌شود، از جمله: سم شناسی نانومواد، مشخصه یابی نانومواد، ارزیابی و مدیریت ریسک، قانونگذاری و تنظیم مقررات، ایمنی محیط کار و سلامت شغلی، سلامت انسان، ایمنی محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و پذیرش عمومی، اخلاق نانو. توجه به موضوعات ایمنی و تضمین آنها (اعم از ایمنی نانو) یکی از مهم ترین وظایف حاکمیت است. بر همین اساس عموماً بخش عمده تامین مالی و سرمایه گذاری‌های انجام شده از سوی دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در حوزه فناوری نانو، به برنامه‌ها و فعالیت‌های ایمنی نانو اختصاص دارد.

گروه استاندارد و ایمنی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو میزبانی دبیرخانه «شبکه ایمنی نانو ایران» را برعهده دارد و کلیه فعالیت‌های این گروه در زمینه ایمنی نانو در این شبکه انجام می‌پذیرد.

فعالیت‌های گروه استاندارد و ایمنی در زمینه ایمنی نانو شامل موارد زیر است:

  • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با ایمنی نانو
  • مشارکت در طرح‌های پژوهشی ملی و بین المللی
  • آموزش و ترویج ایمنی نانو در مراکز علمی و پژوهشی، آزمایشگاه‌ها، صنایع، سازمان‌های دولتی
  • مشاوره و کمک به واحدهای تولیدی و آزمایشگاه‌ها برای ارتقای ایمنی محیط کار
  • ایجاد پایگاه‌های داده و به اشتراک گذاری اطلاعات در آنها
  • فعال سازی کمیته‌های نظارتی و تخصصی فناوری نانو در سازمان‌های نظارتی دولتی